อ้าวไข่แตกยกกล่องเลย ใส่ตู้เย็นไว้แท้ ๆ

โอ๊ะ เพิ่งซื้อไข่ไก่มาแพ็กหนึ่ง ทำไมกลายเป็นแบบนี้ไปได้ ทำไมเปลือกไข่แตกปริทั้งหมด แล้วไข่ขาวก็เป็นวุ้น ๆ ด้วยล่ะเนี่ย
เมื่อสอบถามได้ความว่า เมื่อหลายวันก่อนได้นำไข่ซึ่งบรรจุไว้ในแผงบรรจุไข่ไปตั้งไว้ในโซนปกติชั้นบนสุดของตู้แช่เย็น (ตู้เย็นนี้เป็นชนิดช่องแช่แข็ง(Freezer) อยู่ด้านบน) ดังนั้นบริเวณดังกล่าวจึงมีอุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณอื่น ๆ อีกทั้งเนื่องจากมีสิ่งของบรรจุไว้ในตู้เย็นหนาแน่นจึงได้ปรับปุ่มอุณหภูมิไปที่ต่ำสุด โดยลืมคิดไปว่าองค์ประกอบของเนื้อไข่นั้น มีน้ำอยู่เกินครึ่งของน้ำหนักทั้งหมด ถึงแม้จุดเยือกแข็งของไข่(ขาว)จะต่ำกว่าน้ำเล็กน้อย คือประมาณ 0.520 – 0.502 ปริมาตรและความหนาแน่นของของเหลวในไข่ก็จะเปลี่ยนแปลงไป เมื่อ อุณหภูมิภายนอกลดต่ำลง คล้ายคลึงกับกรณีของน้ำ ดังภาพ

ไข่ก็จะเปลี่ยนแปลงไป เมื่อ อุณหภูมิภายนอกลดต่ำลง คล้ายคลึงกับกรณีของน้ำ

ดังนั้นเมื่ออุณหภูมิลดลงปริมาตรของของเหลวจะเพิ่มมากกว่าที่อุณหภูมิห้อง มากเกินกว่าปริมาตรของ เปลือกไข่ซึ่งไม่สามารถยืดหยุ่นได้ห่อหุ้มไว้ จึงดันเปลือกไข่แตกปริออกมาให้เห็นดังภาพ

คำแนะนำสำหรับครู
กิจกรรมนี้นำไปสู่การทำโครงงานได้ โดยพานักเรียนตั้งคำถาม และ ออกแบบการทดลอง เช่น หากลองเปลี่ยนเป็นไข่เป็ด ซึ่งมีเปลือกแข็งกว่าไข่ไก่ หรือ ไข่นกกระทาซึ่งมีเยื่อหุ้มภายในไข่เหนียวกว่าไข่ไก่และไข่เป็ด เหตุการณ์จะเป็นเช่นเดียวกันนี้หรือเปล่านะ


ข้อมูลเพิ่มเติม
จุดเยือกแข็ง
แสดงรายละเอียดของไข่

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร

ว 3. 1 ม.1/2 อธิบายสมบัติและการเปลี่ยนสถานะของสาร โดยใช้แบบจำลองการจัดเรียงอนุภาค

Comments

comments

You May Also Like