จักรยานแบบวิทย์ ๆ

1 2 3 4


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

สาระที่ 4 : แรงและการเคลื่อนที่

ว. 4.2 ม. 3/1 ทดลองและอธิบายความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดจลน์ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ว. 4.2 ม. 3/2 ทดลองและวิเคราะห์โมเมนต์ของแรง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

 

Comments

comments

You May Also Like