วิทย์ของดวงอาทิตย์

เช้าขึ้นมาเราทุกคนได้พบได้เจอดวงอาทิตย์ มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์อะไรซ่อนอยู่ในดวงอาทิตย์นี้บ้างนะ

Read more

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำขึ้นน้ำลง

น้ำขึ่น-น้ำลง ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีประโยชน์มากมายต่อมนุษย์

Read more

ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของไทย

มารู้จักดาวเทียมของไทยกันเถอะ

Read more