วิทย์ของดวงอาทิตย์

the sun


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 5 : พลังงาน

ว. 5.1 ป. 4/6 ทดลองและอธิบายแสงขาวประกอบด้วยแสงสีต่าง ๆ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สาระที่ 7 : ดาราศาสตร์และอวกาศ

ว. 7.1 ป. 2/1 สืบค้นและอภิปรายความสำคัญของดวงอาทิตย์


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

Comments

comments

You May Also Like