ติดต่อเรา

เว็บไชต์หลักของสสวท.

www.ipst.ac.th

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ Call Center 0-2335-5222, 0-2392-4021 โทรสาร 0-2381-0750
Email: stemforlife@ipst.ac.th
Fanpage: www.facebook.com/stemedforlife


Download แผนที่การเดินทางมา สสวท. กดที่นี่