ทำงานง่ายขึ้นด้วยเครื่องกล

ถ้าต้องยกของหนักขึนที่สูง จะมีอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงอย่างไรบ้าง

Read more

มะลิ ราตรี กระดังงา ส่งกลิ่นหอมในช่วงเวลาที่ต่างกัน

ดอกไม้หอมของไทยมีมากมายหลากหลาย ส่งกลิ่นในหอมในช่วงเวลาต่างกัน บ้างหอมเฉพาะกลางคืน บ้างหอมตั้งแต่แย้มบานจนโรย

Read more

เล่าเรื่องนาฬิกา

นาฬิกาที่ใช้บอกเวลาในปัจจุบันนี้ มีที่มาอย่างไร และมีหลักการทางกระบวนการวิทยาศาสตร์อย่างไรบ้าง

Read more

ติดตั้งมอเตอร์ให้กับรถของเล่น

ถ้าจะสร้างรถของเล่น ความเร็วของรถที่สร้างขึ้นอยู่กับอะไรบ้างนะ

Read more

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำขึ้นน้ำลง

น้ำขึ่น-น้ำลง ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีประโยชน์มากมายต่อมนุษย์

Read more