ทำงานง่ายขึ้นด้วยเครื่องกล

การยกของหนัก ๆ ขึ้นในที่สูงนั้นหากเราไม่มีแรงมากพอที่จะยก เราจะหาต้องวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ทำงานนั้นสำเร็จ
หากเราตามเพื่อน ๆ หลาย ๆ คนมาช่วยกันยกก็คงจะทำงานได้แต่ไม่คล่องตัวนัก
แต่เราสามารถนำเครื่องกลต่าง ๆ มาช่วยในการทำงานได้ แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการสร้างเครื่องกลออกมา
แต่ถ้าเราไม่รู้จักการเลือกใช้ หรือนำมาใช้ไม่เป็นก็อาจทำให้การทำงานนั้นไม่สำเร็จได้เช่นกัน

รอกเป็นเครื่องกลชนิดหนึ่งที่ช่วยให้ในการยกของหนักได้ รอกประกอบด้วย เชือก ล้อและเพลา
โดยล้อจะมีร่องอยู่บริเวณขอบล้อที่ใช้เป็นที่ขึงเชือก ปลายด้านหนึ่งของเชือกจะใช้แรงพยายามที่จะยกวัตถุ
ส่วนอีกปลายข้างหนึ่งจะต่อกับแรงต้านหรือน้ำหนักที่จะยก รอกหนึ่งตัวจะใช้ในการเปลี่ยนทิศทางของแรงได้
เราอาจเปลี่ยนจากการออกแบบยกของขึ้น มาเป็นการออกแรงดึงลงเพื่อยกของขึ้นไปได้
หรือเรานำรอกมาใช้งานเป็นรอกเดี่ยวเคลื่อนที่สำหรับผ่อนแรงครึ่งหนึ่งได้เช่นกัน
หากเราออกแบบรอกโดยนำรอกหลาย ๆ ตัวมาประกอบกันเป็นรอกผสม ระบบที่เราออกแบบขึ้นจะผ่อนแรงได้มากตามที่เราต้องการ
เราออกแรงเพียงเล็กน้อย เราก็สามารถยกของหนัก ๆ ขึ้นที่สูงได้อย่างง่าย

ภาพรอกแสดงการผ่อนแรง
ภาพรอกแสดงการผ่อนแรง

เครื่องกลมีหลายชนิด เช่น รอก คาน เฟือง หากเราเข้าใจพื้นฐานของเครื่องกลแต่ละชนิด และรู้จักวิธีออกแบบนำมาประกอบกัน เราสามารถทำงานต่าง ๆ หรือสร้างระบบผ่อนแรงสำหรับทำงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 4: แรงและการเคลื่อนที่
ว 4.1 ม.2/1 ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ

สาระที่ 2: การออกแบบและเทคโนโลยี
ง 2.1 ม.2/3 มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง

Comments

comments

You May Also Like