โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร?

37_rabies


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

ว 1.1  ม. 4-6/4  อธิบายเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

Comments

comments

You May Also Like