ปริมาตรทรงกระบอก

ขอถามอะไรหน่อยเถอะ ถ้าม้วนกระดาษ A4 เป็นท่อทรงกระบอกสองแบบ แบบหนึ่งอ้วนเตี้ย อีกแบบผอมสูง คุณคิดว่าท่อทรงกระบอกอันไหนมีปริมาตรมากกว่ากัน ก. อ้วนเตี้ย หรือ ข. ผอมสูง

ติ๊กต๊อก ๆ ถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ ขอเพิ่มคำตอบให้อีก ค. เท่ากันล้านเปอร์เซ็นต์ เลือกข้อนี้เลยไหม ถ้าเลือกข้อ ค. เท่ากันล้านเปอร์เซ็นต์ ซึ่งก็ดูดีนะ เพราะท่อทรงกระบอกทั้งสองแบบม้วนมาจากกระดาษ A4 เหมือนกัน  มันต้องมีปริมาตรเท่ากันซี ไม่เห็นจะตอบยากตรงไหน ถ้าคุณเลือกคำตอบนี้ คุณพลาดแล้วครับ เพราะคำตอบ ที่ถูกต้องคือ ก.อ้วนเตี้ย เราสามารถคำนวณปริมาตรของท่อทรงกระบอกทั้งสองได้อย่างตรงไปตรงมาโดยพิจารณาว่า ท่ออ้วนเตี้ยสูง 21 เซนติเมตร และมีความยาวของเส้นรอบวง 29.7 เซนติเมตร ส่วนท่อผอมสูงสูง 29.7 เซนติเมตร และมีความยาวของเส้นรอบวง 21 เซนติเมตร การคำนวณหารัศมี r ของฐานวงกลม แล้วนำไปคำนวณปริมาตรต่อ จะได้ว่า

ท่ออ้วนเตี้ยมีปริมาตร 1475 ลบ.ซม.                                                           ท่อผอมสูงมีปริมาตร 1046 ลบ.ซม

ตารางคำนวนปริมาตรท่อสองชนิด

เราได้ข้อคิดอะไรบ้างจากเรื่องนี้ หนึ่ง แม้ว่าการกะประมาณด้วยสายตาจะเป็นทักษะที่สำคัญของอาชีพนักออกแบบ สถาปนิก หรือวิศวกร แต่หากรีบตัดสินใจจากเพียงการมอง อาจพลาดได้ ดังที่เห็นแล้ว และสอง ก็แปลกดีนะ ทรงกระบอกที่มีพื้นที่ผิวข้างเท่ากัน อันหนึ่งสูง อีกอันหนึ่งเตี้ย แต่กลับมีปริมาตรต่างกัน สุดท้าย ขอถามทิ้งไว้ว่า ถ้าม้วนกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดอื่นที่ต่างจาก A4 ในลักษณะเดิม และปรากฏว่า ท่อทรงกระบอกผอมสูงมีปริมาตรมากกว่าท่อทรงกระบอกอ้วนเตี้ย เราจะหาความกว้างและความยาวของกระดาษแผ่นนี้ได้ไหม
ถ้าหากเราจำเป็นต้องออกแบบภาชนะบรรจุอะไรสักอย่าง ถ้าหากเราต้องผลิตเป็นจำนวนมาก และต้องการลดต้นทุนการผลิตเราจะต้องพิจารณาด้วยว่าสิ่งที่เราจะบรรจุนั้นควรเลือกภาชนะเป็นรูปทรงแบบใดเพื่อให้ใช้วัสดุน้อยที่สุดในการผลิต เพื่อให้บรรจุของได้ตามที่ต้องการ


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
สาระที่ 2: การวัด
ค 2.2 ม.3/1 ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ

 

Comments

comments

You May Also Like