การคำนวณโอกาสที่ฝนจะตก

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศโดยบอกว่า “กรุงเทพ ฝนตก 40% ของพื้นที่” หมายถึงอย่างไร

Read more