วิทย์ของไฟประดับ

1 2 3 4 5


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 3 : สารและสมบัติของสาร

ว 3.1  ม.2/2  สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสีและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สาระที่ 5 : พลังงาน

ว 5.1  ป.6/2  ทดลองและอธิบายตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า

ว 5.1  ป.6/4  ทดลองและอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าทั้งแบบอนุกรม  แบบขนาน  และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ว 5.1  ม.3/5  อธิบายตัวต้านทาน ไดโอด ทรานซิสเตอร์ และทดลองต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นที่มีทรานซิสเตอร์


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

 

Comments

comments

You May Also Like