ใครมีโอกาสเป็นโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรัง ที่เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ อันส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงเกินไป หรือมีอาการเกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่ร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผู้ที่เป็นโรคเบาหวานร่างกายจะไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลที่เกิดขึ้นทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพต่างๆ มากมาย เช่น ฟันและเหงือก ตา ไต หัวใจ หลอดเลือดแดง เป็นต้น โรคเบาหวานแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ชนิดที่ 1 เกิดจากภูมิต้านทานของร่างกายทำลายเซลล์ เรียกว่า โรคภูมิต้านทานตัวเอง  ดังนั้น ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 จึงจำเป็นต้องฉีดอินซูลิน เพื่อควบคุมน้ำตาลในเลือดระยะยาวหรือตลอดชีวิตก็เป็นได้ และชนิดที่ 2 พบว่าคนส่วนใหญ่จะเป็นเบาหวานชนิดนี้ สาเหตุมีส่วนเกี่ยวกับพันธุกรรม นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กับภาวะน้ำหนักตัวมาก และขาดการออกกำลังกาย มีลูกดก อีกทั้งวัยที่เพิ่มขึ้น เซลล์ของผู้ป่วยยังคงมีการสร้างอินซูลินแต่ทำงานไม่เป็นปกติ บางคนเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนโดยไม่รู้ตัว การรักษาโดยอาจจะใช้ยาในการรับประทาน และบางรายต้องฉีดอินซูลินเข้าไป เพื่อควบคุมน้ำตาลในเลือด
ให้ผู้อ่านยกตัวอย่างวิธีการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานด้วยวิธีธรรมชาติ


ข้อมูลเพิ่มเติม
วันเบาหวานโลก
โรคเบาหวาน

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 1: สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
ว 1.2 ม.3/3 อภิปรายโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซมและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

Comments

comments

You May Also Like