ไฟฟ้าลัดวงจร

การเรียนวิทยาศาสตร์ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่นใช้ตรวจสอบความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

Read more

แม่เหล็กในชีวิตประจำวัน

ลองมาทำความรู้จักกับแม่เหล็กที่เราใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันกัน

Read more

การประมาณน้ำหนักของสัตว์เลี้ยง

ความรู้ทางคณิตศาสตร์เข้ามามีบทบาทช่วยเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ใหญ่เช่น ม้า โค อย่างไรได้บ้าง ลองเข้ามาศึกษากัน

Read more

ระบบนิเวศกับความกลัว

การสังเกตสิ่งรอบตัว นำไปสู่กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

Read more

กลัวเมื่อเห็นเหรอ

ถ้าไม่เห็นผู้ล่า เหยื่อจะกลัวหรือไม่ ลองมาเข้ามาอ่านกัน

Read more