แม่เหล็กในชีวิตประจำวัน

แรงแม่เหล็กเป็นแรงชนิดหนึ่งที่เรามองไม่เห็น อำนาจแม่เหล็กอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเราจะสร้างขึ้นมาก็ได้ แต่ไม่ว่า     แม่เหล็กจะอยู่ในรูปแบบใด แม่เหล็กจะมี 2 ขั้วเสมอ คือขั้วเหนือและขั้วใต้ โดยเส้นแรงแม่เหล็กจะมีทิศทางจากขั้วเหนือไปขั้วใต้ เราเรียกบริเวณที่เส้นแรงแม่เหล็กผ่านไปว่า สนามแม่เหล็ก ยิ่งระยะห่างจากตัวแม่เหล็กมากเท่าไร กำลังจากสนามแม่เหล็กจะน้อยลง แรงดูดหรือแรงผลักที่แม่เหล็กกระทำต่อเหล็กนั้นเรียกว่า พลังงานแม่เหล็ก วัตถุที่แม่เหล็กสามารถดูดได้อย่างแรง ได้แก่ เหล็ก นิกเกิล โคบอลต์ เรียกว่า “สารเฟอร์โรแมกเนติก” แต่วัตถุที่แม่เหล็กดูดได้อย่างอ่อน ๆ เช่น อะลูมิเนียม แมกนีเซียม เรียกว่า “สารพาราแมกเนติก”

Megnetic filed

ในชีวิตประจำวันของเราได้นำแม่เหล็กมาใช้มากมาย เช่น เข็มทิศ อุปกรณ์สำหรับติดกับเหล็ก กระดิ่งไฟฟ้า ถ้าหากเราจะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาเองสามารถทำได้โดยการให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านโลหะ ซึ่งจะทำให้โลหะมีอำนาจแม่เหล็ก แล้วเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งได้นำหลักการนี้ไปใช้ในเครื่องกลหลาย ๆ ชนิด
เราสามารถนำแรงจากแม่เหล็กนี้มาสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ ได้มากมาย เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า การเก็บข้อมูลโดยใช้สื่อแม่เหล็ก รถที่ลอยตัวด้วยแรงแม่เหล็ก ลองคิดดูซิว่า เราสามารถนำแม่เหล็กมาสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์อะไรได้บ้าง และเราจะออกแบบสร้างขึ้นมาได้อย่างไร


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 4 : แรงและการเคลื่อนที่
ว 4.1 ป.2/2 อธิบายการนำแม่เหล็กมาใช้ประโยชน์

Comments

comments

You May Also Like