กล้องสายรุ้ง

แหล่งพลังงานความร้อนที่ใหญ่ที่สุด คือดวงอาทิตย์ เราเห็นดวงอาทิตย์เป็นดวงกลม ๆ มีแสงออกมา แต่เราไม่สามารถมองดวงอาทิตย์ด้วยตาเปล่าตรง ๆ ได้ เรามองเห็นเแสงดวงอาทิตย์เป็นแสงขาว ซึ่งเกิดจาก แสงสีต่าง ๆ รวมกันอยู่ เรามาทำสิ่งประดิษฐ์กล้องมองดวงอาทิตย์กันดีไหม กล้องนี้มีชื่อว่า “กล้องสายรุ้ง” ครับ

อุปกรณ์

อุปกรณ์ในการประดิษฐ์กล้องสายรุ้ง ได้แก่

  1. กระป๋องน้ำอัดลมเปล่า
  2. แผ่นซีดีเปล่าที่ไม่ใช้แล้ว
  3. กรรไกร
  4. เทปใส
  5. ตะปู
  6. ค้อน
  7. กระดาษสีสำหรับตกแต่ง

วิธีทำ

วิธีการประดิษฐ์ทำง่าย ๆ โดยนำกระป๋องเปล่าน้ำอัดลมมาเจาะก้นกระป๋องเป็นรูเล็ก ๆ 3 รู หรือมากกว่านั้นก็ได้ จากนั้นใช้เทปใส หรือกระดาษกาวกดลงไปบนกระดาษที่ติดกับแผ่นซีดีแล้วดึงออก แผ่นกระดาษที่ติดแผ่นซีดี จะหลุดออก จากนั้นให้ใช้กรรไกรตัดแผ่นซีดีที่ลอกออก ตัดให้มีขนาดใหญ่กว่ารูปากกระป๋องเล็กน้อย แล้วนำมาติดที่รูกระป๋องโดยใช้เทปใสติดขอบแผ่นซีดี ตกแต่งให้สวยงาม เมื่อตกแต่งเสร็จแล้วนำไปส่องดูดวงอาทิตย์ ก็จะเห็นลำแสงข้างในกระป๋องแยกเป็น 7 สี ได้แก่สี ม่วง คราม น้ำงิน เขียว เหลือง แสด แดง ทำไมจึงเห็นสีแบบนี้

กล้องสายรุ้ง เป็นเรื่องเกี่ยวกับ สเปคตรัมของแสง เป็นการแยกแสงขาวของดวงอาทิตย์ออกเป็น 7 สี แสงแต่ละสีจะมีมุมในการหักเหเมื่อผ่านสารต่าง ๆ ไม่เท่ากัน เมื่อเรานำกล้องสายรุ้งไปส่องดูดวงอาทิตย์ แสงอาทิตย์ลอดผ่านช่องเล็ก ๆ ที่ก้นกระป๋องมากระทบกับแผ่นซีดี เกิดการหักเหแล้วสะท้อน 7 สีไปที่ภายในข้างกระป๋อง ได้แก่ แสงสี ม่วง ครามน้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง อย่างสวยงาม หรือถ้าเราจะนำกล้องสายรุ้งไปส่องดูแสงขาวของหลอดไฟ ก็จะเห็นเป็นแสง 7 สีเช่นกัน หลักการนี้เองทำให้มีการนำแสงขาวไปใช้ในการสร้างแสงสีประกอบการแสดงคอนเสิร์ต โดยการส่องไฟแสงสีหลาย ๆ สีไปยังนักร้องหรือผู้แสดงแสงหลาย ๆ สีรวมกัน ก็จะทำให้มองเห็นเป็นแสงขาว ทำให้ผู้แสดงโดดเด่นขึ้นมานั้นเอง

เห็นไหมครับ จากแสงขาวของดวงอาทิตย์ ก็ยังมีแสง7 สีซ่อนอยู่ ถ้าหากสนใจความรู้เรื่องนี้เข้าไปดูได้ใน WWW.DLIT.AC.TH คลังสื่อการสอน สื่อวิทย์สอนสนุก ตอน กล้องสายรุ้ง ท่านจะสนุกกับกล้องสายรุ้ง อย่างแน่นอนครับ

กล้องสายรุ้ง

 


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
ว 5.1 ม.2/1 ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสง การหักเหของแสง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

Comments

comments

You May Also Like