ขวดรดน้ำต้นไม้แบบประหยัด

ถ้าเราปลูกต้นไม้ที่บ้าน แล้วเกิดมีธุระไม่อยู่บ้าน เราคงกังวลว่าจะต้องหาใครมารดน้ำต้นไม้ให้ มีวิธีรดน้ำต้นไม้โดยใช้เครื่องมือง่าย ๆ มาฝาก เป็นขวดน้ำสำหรับใช้รดต้นไม้โดยใช้สายน้ำเกลือหรือเชือก ลองทำกันดูนะครับ

อุปกรณ์ที่ใช้ มีขวดน้ำพร้อมฝา ขนาดขวดแล้วแต่ความต้องการที่จะรดน้ำต้นไม้ โดยทั่วไปมักจะใช้ขนาด 1.5 ลิตร ไม้สำหรับแขวนต้นไม้ สายน้ำเกลือที่มีวาล์วปิดเปิด 1 เส้น เชือกด้ายแบบไส้ตะเกียง หรือเชือกผูกพัสดุภัณฑ์ก็ได้ เพื่อเป็นช่องทางให้น้ำไหลจากขวดสู่ต้นไม้

วิธีทำ ขวดรดน้ำต้นไม้แบบสายน้ำเกลือ
นำขวดเปล่าใส่น้ำให้เต็ม แล้วใช้สายยางน้ำเกลือที่มีปลายแหลมแทงบนฝาขวด จากนั้นปิดฝาขวดให้แน่น คว่ำขวดลงโดยแขวนไว้กับไม้สำหรับแขวนต้นไม้ ให้ปลายสายน้ำเกลืออยู่บนดินที่ปลูกต้นไม้ แล้วปรับเลื่อนวาล์วให้น้ำหยดลงตามต้องการ ต้นไม้จะได้น้ำสม่ำเสมอ
วิธีทำ ขวดรดน้ำต้นไม้แบบใช้เชือก
นำขวดเปล่าใส่น้ำให้เต็ม แล้วนำขวดไปตั้งบนดินที่ปลูกต้นไม้ หรือบนกระถางต้นไม้ ใส่เชือกที่เตรียมไว้ลงในขวดจนถึงก้นขวด ให้ปลายอีกด้านหนึ่งวางลงบนดินที่ปลูกต้นไม้ เชือกจะดูดซึมน้ำจากขวดลงสู่ดิน ต้นไม้ก็จะได้น้ำอย่างต่อเนื่อง

นอกจากการให้น้ำต้นไม้สองแบบนี้แล้ว คุณคิดว่าเราจะมีวิธีให้น้ำต้นไม้แบบใดได้อีก และคุณคิดว่าการรดน้ำแบบนี้จะประหยัดการใช้น้ำ และทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีหรือไม่

ขวดรดน้ำต้นไม้แบบเชือก

 

ขวดรดน้ำต้นไม้แบบประหยัดนี้ใช้หลักการวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก โดยวัสดุต่าง ๆ ที่ปล่อยจากที่สูงบนผิวโลก จะตกลงสู่ผิวโลกเสมอเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก
ขวดรดน้ำต้นไม้ทั้งสองแบบนี้แสดงการไหลของน้ำจากที่สูงคือขวดน้ำไปสู่ที่ต่ำคือดิน ที่ปลูกต้นไม้นั้นเอง ท่านคิดว่ามีแนวทางอื่นอีกหรือไม่ในการออกแบบอุปกรณ์สำหรับรดน้ำ


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
สาระที่ 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว 8.1 ม.1-3/3 เลือกเทคนิควิธีการสำรวจตรวจสอบทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ได้ผลเที่ยงตรงและปลอดภัยโดยใช้วัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสม

Comments

comments

You May Also Like