วิทย์ของน้ำตา

1_tear


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

ว. 1.1  ม. 2/2 อธิบายความสัมพันธุ์ของระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ว. 1.1  ม. 4-6/4 อธิบายเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพ


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

Comments

comments

You May Also Like