ลมบก ลมทะเล

wind


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

ว. 6.1 ป. 5/4 ทดลองและอธิบายการเกิดลมและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

Comments

comments

You May Also Like