วิทย์ของดิน

5_soil


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

ว. 6.1 ป. 4/1 ระบุชนิดและสมบัติของดินที่ใช้ปลูกพืชในท้องถิ่น

ว. 6.1 ม. 2/1 สำรวจ ทดลอง และอธิบายลักษณะของชั้นหน้าตัดดิน สมบัติของดิน และกระบวนการเกิดดิน

ว. 6.1 ม. 2/2 สำรวจ วิเคราะห์ และอธิบายการใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

Comments

comments

You May Also Like