ฟิสิกส์ของไม้ตียุงไฟฟ้า

64mosquito


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 5 : พลังงาน

ว. 5.1 ม. 3/2 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

 

Comments

comments

You May Also Like