จันทรุปราคาเต็มดวง

15_lunar eclipse


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 7 : ดาราศาสตร์และอวกาศ

ว 7.1  ป.6/1  สร้างแบบจำลองและอธิบายการเกิดฤดู ข้างขึ้นข้างแรม สุริยุปราคา จันทรุปราคา
และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

Comments

comments

You May Also Like