อันตรายจากรองเท้าส้นสูง

4 3

2 6

5

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

ว. 1.1 ม. 2/2 อธิบายความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สาระที่ 4 : แรงและการเคลื่อนที่

ว. 4.2 ม. 3/2 ทดลอง วิเคราะห์ โมเมนต์ของแรง และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

Comments

comments

You May Also Like