ทำไมโดนฝนแล้วเป็นหวัดง่าย

cold


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต

ว. 1.1 ม.4-6/4 อธิบายเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและนำความรู้ไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพ


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

Comments

comments

You May Also Like