ไฟฟ้าลัดวงจร

ไฟฟ้าลัดวงจรส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากสายไฟที่ไม่มีฉนวนหุ้มมาแตะกัน ทำให้วงจรสั้นลงตรงจุด ที่สายไฟแตะกันมีความต้านทานไฟฟ้าต่ำกระแสไฟฟ้าจึงไหลผ่านได้มากและกระแสไฟฟ้าเกือบทั้งหมด จะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนตรงจุดที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร สายไฟที่ใช้ในบ้านถ้าเก่ามากจนฉนวนหุ้มสายไฟชำรุดผุเปื่อยจนลวดตัวนำในสายไฟแต่ละเส้นแตะกันจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดความร้อนสูงมากตรงจุดที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ความร้อนที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดไฟไหม้บ้านได้ ถ้าไฟฟ้าลัดวงจรเกิด กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอาจจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียได้ สายไฟส่วนที่ไม่มีฉนวนหุ้ม เมื่อไม่แตะกันจะไม่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร แต่ถ้าเราไปจับหรือแตะต้องจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วและถ้ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายลงสู่พื้นได้อาจทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้
ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนได้ทดลองต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายมาแล้ว ซึ่งแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการทดลองมีปริมาณไม่มากนัก การลัดวงจรอาจทำให้วงจรไม่ทำงาน อุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย แต่ในชีวิตประจำวันของเรามักจะพบกับวงจรไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าสูง อย่างเช่นระบบไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน ดังนั้นผู้อยู่อาศัยควรตรวจสายไฟที่ใช้อยู่ว่าชำรุดหรือไม่ หรือแม้แต่ช่างไฟฟ้าที่จะติดตั้งระบบไฟฟ้าควรตรวจดูสายไฟที่เคยใช้แล้วด้วยว่ายังใช้ได้หรือไม่ หากชำรุดควรวางแผนเปลี่ยนสายไฟใหม่เพื่อป้องกันอันตราที่จะเกิดขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม
การปฐมพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูด


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 5 : พลังงาน
ว 5.1 ม.3/4 สังเกตและอภิปรายการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัย และประหยัด

Comments

comments

You May Also Like