แก๊สในชีวิตประจำวัน

มนุษย์เราใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจ เราจึงมีชีวิตอยู่ได้ แต่ในอากาศยังมีแก๊สชนิดอื่น ๆ อีกด้วย บางชนิดแม้ว่าจะไม่มีประโยชน์กับมนุษย์โดยตรง แต่ก็มีประโยชน์ในทางอ้อม นักวิทยาศาสตร์นำแก๊สชนิดต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ ได้อีกมากมาย

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เรานำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส เช่นน้ำแข็งแห้งซึ่งอยู่ในรูปของของแข็งเมื่อระเหิดเป็นแก๊สจะทำให้อุณหภูมิรอบ ๆ ลดลงอย่างรวดเร็ว และเมื่อนำไปผสมกับน้ำทำให้เราได้น้ำอัดลม หรือการใช้งานในรูปของแก๊สจะใช้ดับไฟได้ เนื่องจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะหนักกว่าแก๊สออกซิเจน จึงทำให้เปลวไฟไม่สามารถพบกับออกซิเจนได้ง่าย ไฟจึงดับ นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาคุณสมบัติของแก๊สต่าง ๆ ยังนำแก๊สมาใช้ประโยชน์ในลักษณะต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น ใช้แก๊สที่เบากว่าอากาศและเกิดปฎิกิริยาได้ยากมาบรรจุในลูกโป่งหรือบอลลูนทำให้ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าได้ ทำแก๊สที่ไม่ทำปฎิกิริยากับสารอื่น ๆ มาบรรจุในหลอดไฟ หรือใช้บรรจุในถุงขนม เพื่อให้ขนมคงความอร่อยไว้ได้นาน ๆ และขนมส่วนใหญ่เป็นขนมที่ทอดด้วยน้ำมัน เราต้องเลือกแก๊สที่ไม่ทำปฎิกิริยากับน้ำมัน เพื่อให้ขนมอร่อยได้นาน และถุงขนมที่พองยังทำให้ขนมไม่แตกหักระหว่างการขนส่งอีกด้วย

น้ำแข็งแห้ง
น้ำแข็งแห้ง
แก๊สในกระป๋องน้ำอัดลม
แก๊สในกระป๋องน้ำอัดลม

ความรู้พื้นฐานเรื่องแก๊สชนิดต่าง ๆ เราอาจนำมาสร้างเทคโนโลยีหรือใช้งานลักษณะต่าง ๆ ในงานของเราได้อีกด้วย ลองคิดดู หากเราเป็นเจ้าของสวนดอกไม้ ต้องการส่งดอกไม้ไปขายต่างประเทศ และต้องการให้ดอกไม้สดสวยอยู่นาน เราจะทำอย่างไรกันดี


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 3: สารและสมบัติของสาร
ว 3.2 ม.1/2 ทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล และพลังงานของสาร เมื่อสารเปลี่ยนสถานะและเกิดการละลาย

การออกแบบและเทคโนโลยี
ง2.1 ม.2/4 เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Comments

comments

You May Also Like