ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงแรกของไทย

ภาพดาวเทียม THEOS

ดาวเทียมธีออส (THEOS) เป็นคำมาจาก Thailand Earth Observation Systems หมายถึงระบบสำรวจพื้นผิวโลกโดยใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายจากดาวเทียมของประเทศไทย ดาวเทียมดวงนี้ได้ทะยานขึ้นสู่อวกาศ เมื่อวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2551 โดยจรวดนำส่ง “เนปเปอร์” (Dnepr) จากฐานส่งจรวดเมืองยาสนี (Yasny) ประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส เมื่อปี 2547 โดยมีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. และกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (วท.)

ประโยชน์ของดาวเทียมธีออส
ภาพจากดาวเทียมสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ำ การสำรวจศึกษาหาพื้นที่ป่าไม้ หาพื้นที่ป่า ถูกบุกรุกทำลาย ถูกไฟไหม้ การสำรวจหาพื้นที่สวนป่าและหาชนิดป่า การสำรวจหามลพิษจากคราบน้ำมันในทะเล หาแหล่งน้ำ หาพื้นที่ประสบภัยจากคลื่นสึนามิ การจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยา ธรณีสัณฐานของประเทศไทย การศึกษาหาพื้นที่เพาะปลูก การคาดการณ์ผลผลิต ประเมินความเสียหาย จากภัยธรรมชาติและศัตรูพืช ตลอดจนการวางแผนกำหนดเขตเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เป็นต้น
ท่านคิดว่าดาวเทียมธีออสมีประโยชน์โดยตรงต่อท่านอย่างไร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวเทียมธีออส

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดาวเทียม


 

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 7 : ดาราศาสตร์และอวกาศ

ว 7.2 ม.3/1 สืบค้นและอภิปรายความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ใช้สำรวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร และการสื่อสาร

ว 7.2 ม.4-6/2 สืบค้นและอธิบายประโยชน์ของดาวเทียมในด้านต่าง ๆ

Comments

comments

You May Also Like