การประมาณน้ำหนักของสัตว์เลี้ยง

ผู้เลี้ยงสัตว์ใหญ่เช่นม้าหรือโคต้องดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างดี อาหารต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้เลี้ยงสัตว์จำเป็นต้องทราบน้ำหนักตัวที่ถูกต้องของสัตว์เลี้ยงเพื่อนำไปคำนวณปริมาณอาหารและโภชนาการที่ต้องเตรียมให้กินในแต่ละวัน ถ้าไม่ทราบน้ำหนักแล้วเสริฟอาหารสุ่มสี่สุ่มห้าตามอำเภอใจ สัตว์เลี้ยงอาจล้มป่วยหรือมีปัญหาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของกระดูก เนื่องจากขาดแคลเซียม หรืออาจจะอ้วนเกินไปก็ได้ การทราบน้ำหนักตัวของสัตว์เลี้ยงแต่ละช่วงวัย ทำให้ช่วยประเมินได้ว่าการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยงเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ เมื่อสัตว์เลี้ยงป่วยจะต้องใช้ปริมาณยารักษาโรคเท่าใด เพราะยารักษาสัตว์จะต้องฉีดตามน้ำหนัก

การหาน้ำหนักตัวของสัตว์เลี้ยงทำได้หลายวิธี วิธีแรกไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย คือ การประมาณน้ำหนักจากสายตาที่มองเห็นและจากประสบการณ์อันโชกโชน วิธีนี้มีความคลาดเคลื่อนสูง วิธีที่สองต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าสายวัดน้ำหนักมาวัดรอบอกหรือลำตัวของสัตว์เลี้ยงแล้วอ่านค่าจากตารางเทียบออกมาเป็นน้ำหนัก วิธีนี้ยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่เพราะสายวัดน้ำหนักถูกออกแบบมากลาง ๆ ไม่เจาะจงสายพันธุ์ เพศ หรือวิธีการเลี้ยงดูซึ่งมีความแตกต่างกัน วิธีที่สามจะแม่นยำที่สุดคือใช้เครื่องชั่ง แต่เครื่องชั่งใหญ่ หนัก และแพงมาก อีกทั้งขาดความคล่องตัวในการใช้หากสัตว์บาดเจ็บและยืนชั่งไม่ได้ สำหรับวิธีสุดท้ายต้องใช้ความรู้คณิตศาสตร์ช่วยหาสมการความสัมพันธ์ระหว่างส่วน ต่าง ๆ ของร่างกายของสัตว์เลี้ยงกับน้ำหนักที่ชั่งจริงด้วยเครื่องชั่ง เช่น งานวิจัยชิ้นหนึ่งของนักวิทยาศาสตร์ไทยสรุปว่าสมการแม่น ๆ สำหรับใช้ประมาณน้ำหนักม้าเพศผู้ตอนพันธุ์โทโรเบรดคือ

น้ำหนัก = -711.06 + 6.31 x (ความยาวรอบอกของม้า)

วิธีการนี้จะทำให้ผู้เลี้ยงประมาณน้ำหนักของม้าได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://www.vet.mut.ac.th/journal_jmvm/article/8-1/3_research_8-1.pdf


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 4 พีชคณิต
ค 4.2 ม. 1/1: แก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอย่างง่ายได้

Comments

comments

You May Also Like