ติดตั้งมอเตอร์ให้กับรถของเล่น

นักเรียน : ครูครับ ผมสงสัยว่าทำไมเมื่อผมติดตั้งมอเตอร์ใบพัดไปบนรถที่ผมสร้างขึ้น เมื่อมุมต่างกัน ทำไมความเร็วจึงต่างกันละครับ
ครู : อธิบายได้ง่าย ๆ เลย ก็เรื่องแรงไงละครับ ถ้าเราติดตั้งให้มอเตอร์พัดลมออกมาในแนวขนานกับที่รถเคลื่อนที่ รถก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วที่สุดไงละครับ เพราะว่าได้แรงมากกว่าการติดตั้งในมุมอื่น ๆ นั้นเอง

062
แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทั้งขนาดและทิศทาง ถ้าหากรถเคลื่อนที่ไปแนวแกน x แล้วแรงที่ลมที่ใช้ขับเคลื่อนทำมุมกับแกน x จะทำให้แรงลัพธ์ในแนวแกน x มีค่ามากหรือน้อยขึ้นกับมุมของแรงอีกด้วย การอธิบายเรื่องในลักษณะนี้เราสามารถนำเรื่องการบวกเวกเตอร์มาอธิบายได้

15 pics illustration 2016-14_resize

 


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 4: แรงและการเคลื่อนที่
ว 4.1 ม.3/1 อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ

Comments

comments

You May Also Like