การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำขึ้นน้ำลง

น้ำขึ้นน้ำลงเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เกิดจากแรงระหว่างโลกกับดวงจันทร์ ในบางพื้นที่ความแตกต่างของระดับน้ำระหว่างน้ำขึ้นและน้ำลงมีค่าแตกต่างกันมาก ปรากฎการณ์น้ำขึ้นน้ำลงนอกจากจะใช้ในการเดินทางโดยเรือแล้วยังมีประโยชน์ด้านอื่น ๆ อีกด้วย
ผู้เลี้ยงกุ้งด้วยวิธีธรรมชาติใช้ประโยชน์จากน้ำขึ้นน้ำลง โดยเมื่อน้ำขึ้นจะเปิดประตูน้ำให้น้ำไหลเข้าสู่นากุ้ง โดยน้ำที่เข้ามานี้จะนำตัวอ่อนของกุ้งเข้ามาด้วย และเมื่อน้ำลงก็จะระบายน้ำออกไป และเมื่อน้ำขึ้นอีกครั้งก็จะเปิดประตูน้ำให้กุ้งเข้ามาเพิ่มในนากุ้ง โดยผู้เลี้ยงกุ้งจะคิดค้นกลไกที่ให้กุ้งไหลเข้านากุ้งได้ทางเดียว
นอกจากนี้เรายังนำปรากฎการณ์น้ำขึ้นน้ำลงมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้อีกด้วย ถ้าหากระดับน้ำมีความแตกต่างกันมาก เมื่อน้ำขึ้นจะกักเก็บน้ำเอาไว้ และเมื่อน้ำลงจะปล่อยให้น้ำไหลออกเพื่อหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

whirlpool-1131931_1920
ถ้าหากเราเป็นผู้ออกแบบระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำขึ้นน้ำลง เราจะมีแนวทางการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างไร ลองวาดภาพร่างดูนะครับ

 


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 5: พลังงาน
ว 5.1 ม.3/1 อธิบายงาน พลังงานจลน์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงาน และความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล่านี้ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สาระที่ 7: ดาราศาสตร์และอวกาศ
ว 7.1 ม.3/1 สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ และ ดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก

Comments

comments

You May Also Like