เกิดอะไรขึ้นเมื่อแผ่นดินไหว

earthquake


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 6: กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

ว. 6.1 ม.4-6/3 : ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการเกิดภูเขา รอยเลื่อน รอยคดโค้ง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

Comments

comments

You May Also Like