ดาวอังคารหนักแค่ไหน

ภาพดาวอังคาร

ดาวอังคารมีดาวบริวารหรือเรียกว่าเป็นดวงจันทร์ของดาวอังคารก็ได้อยู่สองดวงชื่อโฟบอสและดีมอส ดวงจันทร์โฟบอสหมุนรอบดาวอังคารอยู่ไม่ห่างมีระยะประมาณ R = 9380 กิโลเมตร หนึ่งรอบหมุนใช้เวลา T = 0.32 วัน นักดาราศาสตร์ใช้กฎข้อที่สามของเคปเลอร์ช่วยคำนวณค่าประมาณมวล M ของดาวอังคารได้ สูตรว่าอย่างนี้ M = (4pi^2R^3)/(GT^2) โดยที่ G เป็นค่าความโน้มถ่วงสากลของนิวตัน มีค่าคงที่เท่ากับ 6.67 x 10^-11 m^3 / kg sec^2 เมื่อแทนค่า T = 0.32 วัน = 27648 วินาที และ R = 9380 กิโลเมตร = 9.38 x 10^6 เมตร ลงในสมการ จะได้มวลของดาวอังคาร M = 6.39 x 10^23 กิโลกรัม สำหรับดวงจันทร์ดีมอสหมุน รอบดาวอังคารหนึ่งรอบใช้เวลา 1.26 วัน ใครพอจะบอกได้บ้างว่าดวงจันทร์ดีมอสอยู่ห่างจากดาวอังคารเท่าใด ระหว่างแก้ปัญหาข้อนี้ ลองพิจารณาว่าต้องใช้ความรู้คณิตศาสตร์เรื่องอะไรบ้าง

 


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 1 : จำนวนและการดำเนินการ
สาระที่ 4 : พีชคณิต


ตัวชี้วัด : ค 1.2 ม.1/4 คูณและหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

               ค 4.2 ม.2/1 แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล

 

 

Comments

comments

You May Also Like