การนอนกรน

“นอนกรน” เกิดจากการสั่นของลิ้นไก่และเพดานอ่อนที่สั่นมากกว่าปกติขณะหลับ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากมีการปิดกั้นเส้นทางการหายใจ ทำให้มีลมเข้าสู่หลอดลมและปอดไม่สะดวก ลมที่ถูกปิดกั้นจึงย้อนกลับไปทำให้ลิ้นไก่และเพดานอ่อนสั่นจนเกิดเป็นเสียงกรนขึ้น


แนวทางการแก้อาการนอนกรน ซึ่งมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรง รวมถึงสาเหตุหรือปัจจัยที่พบซึ่งแพทย์จะให้คำอธิบายหลังจากตรวจยืนยันในข้างต้นแล้ว และพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมกับแต่ละราย บางวิธีแก้นอนกรนด้วยการดูแลปฏิบัติเบื้องต้น เช่น นอนพักผ่อนให้พอเพียง การเข้านอนและตื่นนอนอย่างตรงเวลาสม่ำเสมอ การงดเว้นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนนอน การหลีกเลี่ยงการใช้ยานอนหลับ และยาที่มีฤทธิ์กดประสาท หรือคลายกล้ามเนื้อ งดเว้นดื่มชา กาแฟ และหยุดสูบบุหรี่ ในช่วงบ่าย ที่สำคัญในรายที่อ้วน หรือน้ำหนักเกิน ต้องลดน้ำหนัก ควบคุมอาหาร และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น เหล่านี้จัดเป็น วิธีแก้การนอนกรน เบื้องต้นที่ทุกคนสามารถทำได้ทันที


ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.nksleepcare.co.th/
http://www.doctor.or.th/article/detail/1410

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
ว 1.1 ม.2/2 อธิบายความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ของมนุษย์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

Comments

comments

You May Also Like