มหัศจรรย์เลขฟีโบนัชชี

fibonacci


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 4 : พีชคณิต
ค 4.1 ม.4-6/4  เข้าใจความหมายของลำดับและหาพจน์ทั่วไปของลำดับจำกัด


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

Comments

comments

You May Also Like