ยอดเขาเอเวอเรสต์แบบวิทย์ ๆ

everest

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 6: กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

ว 6.1 ม.1/2 ทดลองและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศที่มีผลต่อปรากฏการณ์ทางลมฟ้าอากาศ
ว 6.1 ม.4-ม.6/2 ทดลอง เลียนแบบและอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาคของโลก

 


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

Comments

comments

You May Also Like