รถดูด…เหตุผลที่ไม่ควรอยู่ใกล้รถใหญ่ที่เคลื่อนที่

car

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 4: แรงและการเคลื่อนที่

ว 4.1 ม.1/4 ทดลองและอธิบายระยะทาง การกระจัด อัตราเร็วและความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ
ว 4.1 ม.2/1 ทดลองและอธิบายการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในระนาบเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ

 


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

Comments

comments

You May Also Like