ทำไมขับรถฝนตกถึงอันตราย

Driving in raining

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 4: แรงและการเคลื่อนที่
ว. 4.2 ม. 3/1 ทดลองและอธิบายความแตกต่างระหว่างแรงเสียดทานสถิตกับแรงเสียดจลน์ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

สาระที่ 5: พลังงาน
ว. 5.1 ม. 2/1 ทดลองและอธิบายการสะท้อนของแสง การหักเหของแสงและนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ว. 5.1 ม. 3/1 อธิบายพลังงานจลย์ พลังงานศักย์โน้มถ่วง กฎการอนุรักษ์พลังงานและความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล่านี้ รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

 


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

Comments

comments

You May Also Like