บางครั้งเราก็ต้องการสูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปบ้าง

ครูสาวสาว: สวยสวย ขอฝากห้องเรียนไว้เดี๋ยวนะ น้องเอลซ่า เกร็งหายใจไม่ออก ต้องพาไปห้องพยาบาลด่วนนะ
ครูสวยสวย: ได้เลยจ้า รีบไปเลยเร็วเข้า
ครูสวยสวย: กลับมาแล้วเหรอจ๊ะ เป็นไงไปน้องเอลซ่าถึงได้มีอาการแบบนั้น
ครูสาวสาว: คุยกับครูห้องพยาบาลมา ได้ความว่า อาการแบบนั้น เรียกแบบบ้านๆว่า “โรคมือจีบ” ไง ภาษาทางแพทย์เรียกว่า กลุ่มอาการหายใจเกิน (Hyperventilation Syndrome) เขาหายใจเร็วมาก ทำให้เลือดได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจน้อยเกินไป การหายใจในอัตราปกติของคนเรา จะช่วยรักษาระดับความเป็นกรดเบสของเลือดให้มี ค่าของ pH อยู่ที่ 7.35 – 7.43 ดังนั้น คนที่มีอาการหายใจเกิน เลือดจะเป็นเบสเพิ่มขึ้น ส่งผลให้แคลเซียมอิสระในเลือดไปจับกับโปรตีน จึงขาดแคลเซียมอิสระที่ต้องใช้ในกระบวนการยืดหดของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อจะเกร็งตัว นำไปสู่อาการมือจีบเท้าจีบจ๊ะ
ครูสวยสวย: อืมม์แบบนี้การแก้ไขเฉพาะหน้าน่าจะพอทำได้ไม่ยากนะ คือ เพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในเลือด แบบว่า ใช้ถุงกระดาษครอบศรีษะไว้จะได้ไหม

ครูสาวสาว: ครูพยาบาลก็แนะนำเช่นกันจ๊ะ ถึงกระนั้นก็ตาม สาเหตุเริ่มต้นแท้จริงอยู่ที่การควบคุมอารมณ์ เจ้าหญิงเอลซ่าของเราเป็นลูกสาวคนเดียว คงไม่เคยมีใครขัดใจเลยนะ พอมาโดนเรื่องที่ไม่สบอารมณ์ในห้องเรียนถึงได้กลายเป็นแบบนี้
ครูสวยสวย: อืมม์ เจอเรื่องนี้เข้า รู้สึกสนับสนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาตนเองที่เน้นให้นักเรียนควบคุมอารมณ์ สร้างวินัยด้วยตนเองมาก ๆ เลยนะ สาวสาว และน่าจะต้องมีกิจกรรมสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเรื่องนี้มากขึ้นด้วยนะ
ในอากาศของเราเนี่ย ไม่ได้มีเพียงแก๊สออกซิเจนนะ ในอากาศนั้นส่วนใหญ่จะประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจนร้อยละ 78 แก๊สออกซิเจนร้อยละ 21 ที่เหลืออีกร้อยละ 1 เป็นแก๊สอื่น ๆ โดยมีคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณร้อยละ 0.03

ข้อมูลเพิ่มเติม
สาระน่ารู้เรื่องโรคกลุ่มอาการหายใจเกิน ของ มูลนิธิหมอชาวบ้าน
ภาวะความเป็นกรด/เบส และการรักษาดุลยภาพของเลือด โดย คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
ว 1.1 ม.2/1 อธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ ของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย์

Comments

comments

You May Also Like