พนักงานขายเครื่องสำอางกับไลโปโซม

พนักงานขายเครื่องสำอางมีหน้าที่ในการแนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางให้กับผู้บริโภค สิ่งที่พนักงาน ขายเครื่องสำอางชนิดที่นำนาโนเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต จะต้องศึกษาอย่างละเอียดอย่างรอบคอบ เพื่อเป็นข้อมูลในการแนะนำผลิตภัณฑ์ การผลิตเครื่องสำอางที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีจะมีการบรรจุสารต่าง ๆ เช่น สารบำรุงผิว สารลบรอยเหี่ยวย่น สารอุ้มความชุ่มชื้น เอนไซม์ สารปรับสีผิว และวิตามินชนิดต่าง ๆ ในรูปของเหลว บรรจุในถุงหุ้มหรือแคปซูลซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 200 นาโนเมตร ซึ่งการเตรียมสารในรูปดังกล่าวจะทำให้สารออกฤทธิ์ ไม่สลายตัวเมื่อสัมผัสแสงและออกซิเจน สามารถควบคุมการปลดปล่อยออกมาทีละน้อย สารจึงออกฤทธิ์ได้นานขึ้น

แคปซูลขนาดเล็กในระดับนาโนที่ใช้นำส่งสารออกฤทธิ์ต่าง ๆ เข้าสู่ชั้นผิวหนัง เรียกว่า ไลโปโซม ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของโมเลกุลของไขมัน ปัจจุบันได้มีการนำเทคนิคดังกล่าว มาผลิตลิปสติกที่มีอนุภาคนาโนบรรจุน้ำมันเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น อายแชโดว์ที่อนุภาคบรรจุสารสีและหัวน้ำหอม และครีมรองพื้นที่มีสารปรับสีผิว

ลักษณะของไลโปโซมซึ่งเกิดจากรวมตัวของ โมเลกุลของไขมัน

ไลโปโซมมีส่วนประกอบเป็นไขมันและคุณสมบัติคล้ายคลึงกับเยื่อหุ้มเซลล์และมีขนาดเล็กในระดับ นาโนเมตร จึงสามารถซึมผ่านเข้าสู่ร่างกายได้หลากหลายวิธีการ เช่น การหลอมหลอมชั้นผิวหนัง การแทรกผ่านช่องว่างระหว่างเซลล์ของผิวหนัง การซึมผ่านทางรูขุมขน

การนำส่งสารออกฤทธิ์ต่าง ๆ เข้าสู่ชั้นผิวหนัง

เราได้ทราบหลักการประยุกต์ใช้ไลโปโซมมาแล้ว แต่ว่าจริง ๆ แล้วในทางปฏิบัตินักวิทยาศาสตร์เขาหันมาศึกษาไลโปโซม เนื่องจากสาเหตุใด และเขามีวิธีการเตรียมไลโปโซมขึ้นมาได้อย่างไร

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.pharmacy.cmu.ac.th/dic/newsletter/newpdf/liposome2.pdf


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
ว 3.2 ม 2/3: สืบค้นข้อมูลและอภิปรายผลของสารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ง 2.1 ม.2/4: เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Comments

comments

You May Also Like