จากโรงไฟฟ้ามายังบ้านเรา

นักเรียน : คุณครูครับ ทำไมไฟฟ้ามีทั้งแบบไฟตรงและแบบไฟสลับละครับ
ครู : ไฟฟ้าที่เราใช้งานในปัจจุบันแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือไฟฟ้ากระแสสลับที่เราใช้ตามบ้าน และไฟฟ้ากระแสตรงที่เราใช้ในของเล่นไงละ
นักเรียน : ทำไมไฟฟ้าที่บ้านต้องเป็นไฟสลับด้วยละครับ
ครู : ไฟฟ้ากระแสสลับจะผลิตปริมาณมาก ๆ ได้ง่าย
นักเรียน : แล้วส่งมาถึงบ้านเราได้อย่างไรครับครู
ครู : โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจะผลิตไฟฟ้าความต่างศักย์สูงมากระดับแสนโวลต์ออกมา เพื่อให้ส่งกระแสไฟฟ้าไปได้ไกล จากนั้นสถานีย่อยจะลดระดับแรงดันไฟฟ้าลงมาให้อยู่ในระดับหมื่นโวลต์ เมื่อส่งมายังบ้านเราก็จะมีหม้อแปลงไฟฟ้าลดแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่แจกจ่ายไปตามบ้านเรือนนั้นเอง

การนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้งาน จะต้องมีตัวนำไฟฟ้า เช่น สายไฟ ซึ่งทำมาจากโลหะที่นำไฟฟ้าได้ ซึ่งโลหะแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าต่างกัน เงิน นำไฟฟ้าได้ดี แต่ราคาแพง จึงมักใช้เป็นสายที่ใช้ส่งสัญญาณที่ต้องการคุณภาพสูง เช่น สายสัญญาณในเครื่องเสียง ทองแดง นำไฟฟ้าได้ไม่ดีเท่ากับเงิน แต่เรานิยมนำมาทำสายไฟเนื่องจากมีราคาถูกนั้นเอง

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราใช้จะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานตามที่เราต้องการ เช่น หลอดไฟเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นแสงสว่าง พัดลมเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล หม้อหุงข้าวเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทำให้เราสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่ ๆ ออกมาได้มากมาย และในปัจจุบันมีการพัฒนาให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงอีกด้วย

 


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
ว 5.1 ม.3/4 สังเกตและอภิปรายการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้องปลอดภัย และประหยัด

Comments

comments

You May Also Like