ทานตะวันกับพระอาทิตย์

sunflower

ข้อมูลเพิ่มเติม
จาก Science 05 Aug 2016:
Vol. 353, Issue 6299, pp. 587-590
DOI: 10.1126/science.aaf9793


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 1 : สิ่งมีชีวิตและกระบวนการดำรงชีวิต

ว 1.1 ม. 1/12 ทดลองและอธิบายการตอบสนองของพืชต่อแสง น้ำ และการสัมผัส


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

Comments

comments

You May Also Like