เรื่องน่ารู้ของฟอสซิล

cover   1

2   3

4   5

7   6

8   9

10   11


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 6 : กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

ว. 6.1 ม. 4-6/5 สำรวจ วิเคราะห์ และอธิบายการวางตัวของชั้นหิน ซากดึกดำบรรพ์ และโครงสร้างทางธรณีวิทยาเพื่ออธิบายประวัติความเป็นมาของพื้นที่


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

Comments

comments

You May Also Like