ฟิสิกส์ของโดรน

Drone


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

สาระที่ 4 : แรงและการเคลื่อนที่

ว. 4.1 ม. 3/1 อธิบายความเร่งและผลของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ


ร่วมสนับสนุนสื่อสร้างสรรค์โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทย์สนุกรอบตัว

Comments

comments

You May Also Like