เปลี่ยนชื่อเว็บ

เรียนสมาชิกเว็บไซต์

ตามมติของกรรมการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา สสวท. แจ้งให้เปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์  จากเดิม http://stemedforlife.ipst.ac.th/ เป็น http://stemforlife.ipst.ac.th ซึ่งใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 1 สัปดาห์ อาจทำให้ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ชั่วคราว หรือ ข้อมูลไม่สมบูรณ์

หากท่านพบเห็นข้อมูลส่วนใดแสดงผลไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ โปรดแจ้งมายังคณะทำงานผ่านทาง stemforlife@ipst.ac.th ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

คณะทำงาน STEM for Life

Comments

comments

You May Also Like