น้ำใต้ดิน ระวังอย่าให้เกิดมลพิษ

น้ำคือชีวิต น้ำมีหลายประเภททั้งน้ำบนผิวดินและน้ำใต้ดิน น้ำใต้ดินเป็นน้ำประเภทหนึ่งที่เราใช้ประโยชน์ได้มากมาย ถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่เลี้ยงโลกอยู่ก็ว่าได้เช่นกัน และน้ำนี้ก็เกิดมลพิษได้ด้วย

แหล่งน้ำใต้ดิน

เมื่อน้ำซึมสู่ใต้ดินแล้วหินใต้ดินบางส่วนจะกร่อนหรือพังทลายลงทำให้เกิดเป็นถ้ำขนาดใหญ่ และน้ำใต้ดินจะเก็บกักอยู่ระหว่างดินและชั้นหินนั้น น้ำนี้เราจึงขุดขึ้นมาใช้งานเป็นน้ำสะอาดได้ ซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความลึกของน้ำไม่เท่ากัน

ถ้าหากแม่น้ำหรือดินมีมลพิษเป็นน้ำเสีย ก็จะซึมผ่านบ่อขุดหรือรอยแยกลงไปยังน้ำใต้ดินได้ แต่น้ำใต้ดินนั้นเคลื่อนไหวได้ช้า เมื่อเกิดมลพิษขึ้นจะกำจัดได้ยาก และเมื่อดินมีมลพิษ น้ำใต้ดินก็จะมีมลพิษด้วยเพราะสารพิษจะซึมลงไปใต้ดินต้องใช้เวลานานมากที่จะทำให้กลับเป็นน้ำสะอาด หากเราป้องกันมลพิษในดินก็จะช่วยป้องกันมลพิษของน้ำใต้ดินได้เช่นกัน แต่เมื่อมีเศษอาหารดินสามารถดูแลตัวเอง หรือทำให้ย่อยสลายได้ เศษอาหารถูกจุลินทรีย์ย่อยแล้วจะกลายเป็นดิน และเป็นปุ๋ยให้พืชเจริญเติมโตได้ แต่ขยะบางประเภทย่อยสลายได้ยากและทำให้ดินเป็นมลพิษ การขุดน้ำบาดาลเมื่อไม่ใช่บ่อน้ำนั้นแล้วจะต้องปิดบ่อให้ถูกวิธีด้วย เพื่อไม่ให้สารพิษซึมลงไปได้


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 2: ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ว 2.2 ม.3/5 อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา

Comments

comments

You May Also Like