ไข่ดิบ ไข่ต้มเราจะแยกกันอย่างไร

นักเรียน : คุณครูครับถ้าเรามีไข่ต้มกับไขดิบปนกันอยู่เราจะแยกได้อย่างไรโดยไม่ต้องตอกไข่ครับ
ครู : ง่ายมากนักเรียน เราสามารถแยกได้ด้วยการทดลองง่าย ๆ
นักเรียน : ทำอย่างไรครับครู
ครู : ลองนำไข่ทั้งสองชนิดมาทดลองหมุน แล้วสังเกต ไข่ทั้งสองชนิดจะแตกต่างกัน ไข่ต้มถ้าหมุนแล้วจะหมุนได้คล่อง แต่ไข่ดิบจะหมุนช้า ๆ แล้วล้มลงได้อย่างง่าย ขณะเดียวกันถ้าไข่ทั้งสองชนิดหมุนอยู่แล้วเรานำนิ้วแตะเบา ๆ ไข่ต้มจะหยุดหมุนได้ทันที ส่วนไข่ดิบจะไม่หยุดในทันทีง่าย ๆ

สิ่งที่เกิดขึ้นนี้สามารถอธิบายได้ด้วยกฎของความเฉื่อยนั้นเอง ไข่ต้มภายในจะมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันทั้งเปลือกไข่และภายในไข่ เมื่อเราใช้มือหมุนทั้งเปลือกและภายในจะหมุนไปพร้อมกัน แต่ถ้าหากเป็นไข่ดิบภายในจะเป็นของเหลวมีความหนืด เมื่อเราหมุนไข่ เปลือกไข่จะหมุนไปก่อนภายในนั้นเอง ก็เพราะภายในยังมีความเฉื่อยอยู่ แต่ถ้าหากไข่กำลังหมุนอยู่แล้วเราใช้มือหยุดไข่เบา ๆ ไข่ต้มจะหยุดได้ทันทีก็เพราะว่าทั้งเปลือกและภายในไข่เป็นเนื้อเดียวกัน ส่วนไข่ดิบ ของเหลวภายในจะยังคงหมุนต่อไปเพราะความเฉื่อยนั้นเอง

ภาพเปรียบเทียบภายในระหว่างไข่ดิบและไข่ต้ม

กฎของความเฉื่อยเป็นสิ่งที่เราพบได้เป็นประจำในชีวิตประจำวัน ลองคิดดูซิว่ามีอะไรอีกบ้างที่สามารถนำกฎของความเฉื่อยมาอธิบายได้


ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

สาระที่ 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ว 8.1 ม.1-3/1 ตั้งคำถามที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้

Comments

comments

You May Also Like