ไฟฟ้าลัดวงจร

การเรียนวิทยาศาสตร์ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่นใช้ตรวจสอบความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

Read more

แม่เหล็กในชีวิตประจำวัน

ลองมาทำความรู้จักกับแม่เหล็กที่เราใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันกัน

Read more

จากโรงไฟฟ้ามายังบ้านเรา

ไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้แบ่งเป็นกี่ประเภทและแตกต่างกันอย่างไร

Read more