การกำจัดน้ำเสีย

การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำ เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ควรหาวิธีบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่แม่น้ำ

Read more