เล่าเรื่องนาฬิกา

นาฬิกาที่ใช้บอกเวลาในปัจจุบันนี้ มีที่มาอย่างไร และมีหลักการทางกระบวนการวิทยาศาสตร์อย่างไรบ้าง

Read more

ขวดรดน้ำต้นไม้แบบประหยัด

ถ้าปลูกต้นไม้ที่บ้าน แล้วเวลาไม่อยู่บ้านคงกังวลว่าจะต้องหาใครมารดน้ำต้นไม้ให้ แต่ไม่ต้องกังวลแล้วเพราะมีวิธีรดน้ำต้นไม้โดยใช้เครื่องมือง่าย ๆ มาบอกกัน

Read more