แก๊สในชีวิตประจำวัน

เราใช้ประโยชน์จากแก๊สมากมาย ลองมาศึกษากันว่าในชีวิตประจำวันของเรา เกี่ยวข้องกับแก๊สต่าง ๆ อย่างไรบ้าง

Read more

ถ่านไม้ ไบโอชาร์ และ ถ่านกัมมันต์

ถ่านไม้ธรรมดา แท้จริงแล้วมีประโยชน์มากมายนะ ลองเข้ามาอ่านกัน

Read more

 บางครั้งเราก็ต้องการสูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปบ้าง

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ มีความสำคัญต่อร่างกายเราอย่างไร และทำไมเราต้องหายใจให้ถูกวิธี

Read more