งานช่างกับคณิตศาสตร์

ช่างทำบ้านยังต้องเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่งั้นจะเสียเงินโดยใช้เหตุ

Read more

ในบ่อมีปลากี่ตัว

อยากจะนับจำนวนปลาในบ่อ แต่จะจับมานับทุกตัวไม่ไหว ต้องทำอย่างไร

Read more

พ่อครัวต้องเก่งคณิตศาสตร์

พ่อครัวที่จะเอาดีทางด้านอาหารอย่างจริงจังจำเป็นต้องเข้าใจคณิตศาสตร์ในหลาย ๆ เรื่อง

Read more